Vraag gratis TDS meter aan


De meesten van ons drinken ongeveer één liter kraanwater per dag. En voor iedereen die hun gezondheid belangrijk vindt, is het advies zelfs om dat te verdubbelen. Maar hoe goed is de kwaliteit van het water dat uit jouw kraan komt? Dat verschilt namelijk per regio.
 
Gratis TDS meter

Test de kwaliteit van jouw kraanwater met de TDS-meter

We vinden het belangrijk dat jij goed geïnformeerd bent over de kwaliteit van jouw kraanwater. Daarom kun je bij ons kosteloos een watermeter (TDS-meter) aanvragen. Met de testkit kun je eenvoudig - en op verschillende momenten - jouw kraanwater meten. Wij geven je vervolgens advies over de resultaten. Appeltje eitje dus.

Gratis TDS meter aanvragen

Test kraanwater kwaliteit

Waarom zou je jouw kraanwater meten met de TDS-meter?

Het is belangrijk voor jouw gezondheid om te weten wat de kwaliteit van jouw kraanwater is:

 • Een hogere TDS-waarde betekent dat er meer opgeloste stoffen (Total Dissolved Solids) in het water zitten, wat het risico op schadelijke stoffen en gezondheidsproblemen kan verhogen.

 • Een lagere TDS-waarde daarentegen duidt op zuiverder water, wat bijdraagt aan een optimale hydratatie van lichaamscellen. Per persoon is ongeveer 2 liter zuiver water per dag nodig voor voldoende hydratatie.

TDS Meter glas water

Wat meet een TDS-meter precies?

De TDS-meter meet de hoeveelheid opgeloste stoffen (Total Dissolved Solids) in jouw kraanwater, zoals een thermometer de temperatuur meet. Een hogere TDS-waarde duidt op meer vervuiling in het water. Het geeft echter geen informatie over of de stoffen schadelijk zijn of gezond. 

Een gemiddelde TDS-waarde ligt tussen 51 en 200, terwijl waarden boven 300 als zeer hoog worden beschouwd. Het Nederlandse kraanwater heeft een TDS-waarde tussen 250 en 450 ppm (parts per million), afhankelijk van het moment van meten en de regio. Een TDS-waarde lager dan 50 komt overeen met de zuiverheid van bronwater of water uit een bergbeekje.

Hoe werkt het testen met de TDS-meter?

 1. Je bestelt kosteloos de testkit met daarin:

  • TDS-meter,
  • Brochure,
  • Instructie.
 2. Je ontvangt de testkit binnen één werkdag van ons.
 3. Je test het kraanwater op verschillende momenten en je zult dan een waarde tussen de 5 en 500 (ppm) kunnen aflezen.
 4. Deze waarde kun je invoeren op de pagina die in de bijgevoegde brochure vermeld staat om te zien hoe je de uitslag van de watermeter kunt interpreteren.
 5. En je krijgt van op basis van deze uitslag advies over welk resultaat je kunt verwachten als je The Source (ons waterfiltersysteem) zou installeren.

Wat betekenen de TDS-waarden?

Bij het meten van TDS-waarden kunnen deze laag of hoog zijn. Hoge waarden wijzen op een grote hoeveelheid opgeloste stoffen, wat de smaak en geur van het water kan beïnvloeden. Een hogere concentratie van schadelijke stoffen in het kraanwater dat je drinkt kan het risico op gezondheidsproblemen verhogen. 

Lage TDS-waarden betekenen dat er minder opgeloste stoffen zijn en het water voornamelijk uit watermoleculen bestaat, wat resulteert in zuiver en goed smakend water. 

Voorbeeld: een waarde van 60 ppm (part per million) betekent dat er 60 opgeloste ionen zijn per miljoen deeltjes, met de resterende 999.940 als watermoleculen. Bij gebruik van ons waterfiltersysteem The Source wordt de TDS-waarde tot 95,4% gereduceerd, wat resulteert in echt zuiver water.

Test jouw water regelmatig

Ook met The Source als waterfiltersysteem is het belangrijk om regelmatig een TDS-meting uit te voeren. Wanneer het kraanwater een TDS-waarde van boven de 300 heeft, moet het filter vaker worden vervangen. Door de TDS-waarde van het gefilterde water regelmatig te meten, weet je wanneer het tijd is om de filter te vervangen. Als de waarde stijgt, is het tijd voor een nieuwe filter.

Hoe werkt de TDS-meter?

TDS Meter Invullen

Zet de TDS-meter aan door op On/Off knop te drukken.

Houd de TDS-meter met de meetkant 3 cm in het water en wacht tot de cijfers gestabiliseerd zijn.

TDS Meter Water Kwaliteit Meten

Druk op de Hold knop in om de meetwaarde vast te houden.

TDS Meter Gebruiksaanwijzing

Haal de TDS-meter uit het water en lees de waarde af.

Water Kwaliteit TDS Testen

Droog na de test de meetpennen af en plaats de beschermdop terug.

Gratis TDS meter aanvragen

Vul je gegevens in:

Op basis van de gemeten waardes ontvang je een vrijblijvend advies op maat

 

Vul je waardes in